Delt Rum

Projektets fase

Præfase: Forventningsafstemning

Mål

  • Find et endeligt emne
  • Definer fælles arbejdsplan

Settings

  • post-its, blyanter, flipover

Læringsudbytte

  • Aktiv deltagelse
  • Kommunikationsevner
  • Samarbejdsevner

Aktiviteter

Komsammen – opvarmning

Lege til opvarmning, såsom: Zip, Zoom, Boing, vand planten, rumræs

Sammensæt gruppe og gruppeaftale for løbende proces

 

Idéindsamling (Idéstorm)

Brainstorming (Post-its) – til et større emne – fx: at bo sammen i denne by

 

Find emner

Gruppér idéer (kortlægning) – Diskuter idéer i mindre grupper (også muligvis 1:1) – kom tilbage til plenum og saml op på emner – find fælles emne med gruppen (i større grupper kunne der være forskellige subtemaer eller aspekter)

 

Næste skridt/tidstabel

Planlæg de næste skridt (visualisering)