Konflikthåndteringsfærdigheder – træning af forhandlingsevner

Projektets fase

Arbejdsfase

Mål

 • Deltagerne forhandler med hinanden med det formål at nå frem til en win-win-situation

Settings

 • Grupper á mindst 4 personer
 • Tid: ca. 30 minutter
 • Materialer:
  • Separate arbejdspapirer med opgaverne for partner A og partner B
  • En kuglepen til hver deltager

Læringsudbytte

 • At finde argumenter der underbygger ens mål
 • At forudse modstanderens argumenter
 • At kommunikere sine argumenter på en overbevisende måde

Aktiviteter

Forberedelse

Trin 1: Instruktøren forbereder et arbejdspapir til partner A, hvorpå der står: ”Jeg vil gerne tage et sprogkursus i et andet land” og et arbejdspapir til partner B, hvorpå der står: ”Jeg vil gerne tage et sprogkursus i det land jeg bor i”.

Trin 2: Instruktøren deler gruppen op i par.

Trin 3: Vær sikker på at hver deltager har noget at skrive med. Hvis ikke, uddel kuglepenne til deltagerne.   

 

Implementering

Trin 1: Instruktøren forklarer aktiviteten således:

 • Deltagerne vil modtage et arbejdspapir med en opgave
 • Hver deltager får 5 minutter til at finde argumenter der understøtter deres mål
 • Når tiden er gået, skal deltagerne diskutere med deres partner i 10 minutter og forsøge at nå til enighed

Trin 2: Instruktøren stiller opgaven: “I vil gerne tage et sprogkursus sammen. I skal bare beslutte hvorhenne.”

Trin 3: Instruktøren fortæller at de første fem minutter starter, hvori deltagerne skal finde argumenter for deres eget mål. Hver deltager finder argumenter individuelt.

Trin 4: Instruktøren fortæller når de første fem minutter er gået og diskussionsfasen begynder. Partner A og B udveksler argumenter.

Trin 5: Efter 10 minutter fortæller instruktøren at diskussionsfasen er slut

 

Refleksion

Efter aktiviteten faciliterer instruktøren en refleksionsøvelse om aktiviteten. Spørgsmål til diskussionen kunne være:

 • Nåede deltagerne frem til en løsning? Hvis ja, hvilken?
 • Hvilke argumenter brugte de?
 • Hvordan nåede de frem til en win-win-løsning?
 • Er de begge glade for løsningen?
 • Hvordan fik de begge to deres vilje?
 • Hvad satte hver deltager pris på ved den andens tilgang?

 

Kommentarer

 • Hvis det er nødvendigt og der er tid til overs, kan man afsætte mere tid til at finde argumenter der understøtter ens mål.
 • Når instruktøren sammensætter parrene, bør vedkommende sætte to personer sammen der ikke normalt arbejder sammen, da det gør diskussionen mere effektiv.
 • Diskussionsemnet og partnernes roller kan skiftes ud så de bedre imødekommer deltagernes behov og interesser.