Emne

Medborgerskab, underemne aktivt medborgerskab og empowerment.

Beskrivelse af øvelsen

Det er en øvelse der går ud på, at der er ét spørgsmål og flere svar, baseret på meget berømte aktivister og også på koncepter fra SUPEER-brochurerne, såsom medborgerskab, aktivt medborgerskab, frivillighed, og de rettigheder og forpligtigelser som alle borgere har.