Individuel interaktiv læring

Her kan du finde brugbart materiale til at lære mere om kernekoncepter relateret til bæredygtig og gensidig integration mellem unge menneske fra forskellige kulturelle baggrunde. Her er foldere og interaktive materialer om koncepter såsom aktivt medborgerskab, ungdomsempowerment, peer-læring og integration, kulturel og social kapital, peer-mentoring og interkulturelle problemstillinger. Materialet er målrettet unge mennesker såvel som trænere, undervisere og facilitatorer der arbejder med unge menneske med forskellige kulturelle og sociale baggrunde.

Overbliksforskning og analyse af kernekoncepter

Forskningen og analysen er rettet mod udviklingen af 4 foldere om de 4 kerneelementer i SUPEER-projektet: Aktivt medborgerskab, Ungdomsempowerment, Social og Kulturel Kapital, Peer-til-Peer-læring.

Målet er at analysere og beskrive bæredygtige måder at overføre disse koncepter til den praktiske integration og tværkulturelle forståelse hos unge mennesker, både etnisk danske og med migrantbaggrund.

Peer-læring i arbejdet med unge og integration

Peer-læring kan beskrives som selve hjertet af SUPEER-projektet. Vi vil bygge et medskabende laboratorie hvor forskellige metoder of værktøjer understøtter – direkte og indirekte – de unge deltageres fælles opbygning af empowerment og socio-kulturelt kapital, såvel som deres motivation til at påtage sig et aktivt medborgerskab til det fælles bedste.

Sprog:

EN DADEITES

Empowerment i peer-læring og integration

Empowerment er et kernekoncept for alle de unge med forskellige baggrunde, kulturer, færdigheder og kompetencer som et værktøj i peer-læringen og den proces at være en aktiv medborger i det samfund de bor i. I den proces får de muligheden til at få en stemme, at deltage i diskussionerne og være i stand til lettere at navigere i det daglige liv. Denne proces forbedrer deres livsforhold og deres selvtillid, og giver dem mulighed for at opnå deres mål på den bedst mulige måde.

Sprog:

ENDADEITES

Social kapital i peer-læring og integration

Social kapital er en form for ”fællesskabsmagt” og hjælper individer med at opfylde vigtige grundlæggende behov såsom velvilje, selskab og troværdighed. Negativ social kapital findes også, for eksempel i bandegrupperinger. At opbygge social kapital mellem unge fra både minoritets- og majoritetsmiljøer har en konstruktiv effekt på integrationen i sociale fællesskaber, og dermed dyrkes empowerment og aktivt medborgerskab mellem dem.

Sprog:

ENDADEITES

Medborgerskab i peer-læring og integration

Medborgerskab spiller en betydelig rolle i forbindelse med at arbejde med unge generelt – og særligt når vi fokuserer på arbejde med unge migranter og flygtninge som en del af en integrationsproces. Ved at udforske de mangefacetterede dimensioner af konceptet ”medborgerskab” vil de unge have muligheden for at reflektere over vigtigheden af formelle rettigheder såvel som vigtigheden af at involvere sig selv som medborgere i lokale fællesskaber.

Sprog:

ENDADEITES

Registrer dig eller log ind for at kunne gemme dine fremskridt