The SUPEER LAPP

Introduktion

SUPEER-læringsappen er en web-app der fungerer som lager for alle de analytiske resultater, programmer, træningsforløb, pædagogiske ressourcer og materialer, som er blevet udviklet, implementeret og afprøvet i SUPEER-projektet.
Målet med web-appen er at levere et interaktivt og let tilgængeligt værktøj, som kan bruges på tværs af lande af unge mennesker, såvel som af instruktører, undervisere og facilitatorer, til at understøtte peer-til-peer-læring for bæredygtig integration af unge mennesker fra forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Til det formål indeholder web-appen hæfter om kernekoncepter i et inkluderende samfund, såsom aktivt medborgerskab, ungdomsempowerment, social og kulturel kapital, peer-læring og interkulturelle anliggender. Hæfterne indeholder interaktive materialer og øvelser, retningslinjer og værktøjer til at implementere peer-til-peer ungdomsprogrammer, og retnlingslinjer for at udvikle netværk af unge mennesker.

Web-appen er delt op i 3 sektioner:

Endelig indeholder web-appen et badge-system, der belønner brugere som gennemfører den individuelle interaktive læring, og dermed certificerer den nye viden og kompetencer de har anskaffet sig.

Brugsanvisning

Denne læringsweb-app indeholder en samling værktøjer, materialer og information for instruktører og undervisere af unge mennesker i alderen 16 til 30 år som har forskellige kulturelle og sociale baggrunde eller som har forskellige nationaliteter. Målet er at hjælpe instruktører og undervisere med at skabe et inkluderende fællesskab gennem understøttelse af interkulturel forståelse mellem unge peers.
I sektionen Individuel Interaktiv Læring kan unge mennesker lære mere om vigtigheden af aktivt medborgerskab, ungdomsempowerment, peer-til-peer-læring, kulturel og social kapital, og den forbindelse disse emner har til integrationsprocessen hos unge mennesker. De kan downloade de 4 hæfter i sektionen eller tilgå dem online. Udover de 4 hæfter er der i samme sektion flere interaktive materialer der kan hjælpe de unge til bedre at internalisere disse koncepter. Takket være materialets interaktive elementer vil de unge have mulighed for at afprøve deres nye viden med små quizzer og spil.  Når de har gennemført en øvelse, modtager de et badge, der certificerer deres niveau af viden og færdigheder som de har fået fra hæfterne og demonstreret i de interaktive øvelser.

Et interkulturelt peer-til-peer-program kan implementeres for at udvide kompetencer og opbygge et inkluderende rum for de unge mennesker. Sektionen Peer-til-peer Programmetoder leverer brugbar information, materialer og uformelle aktiviteter, såvel som retningslinjer for hvordan man kan implementere et peer-til-peer-program for unge mennesker med forskellige kulturelle baggrunde. Fra rekrutteringsfasen og frem til den reelle arbejdsfase er der i denne sektion forskellige værktøjer for hver fase af implementeringen, som du kan vælge imellem for at finde det, der passer bedst til dit formål og implementeringsmiljø.

Implementeringen af et peer-til-peer-program lader unge mennesker forstå og lære mere om andre og om sig selv, om hvordan man kommunikerer på en respektfuld og produktiv måde, om hvad interkulturalitet betyder og om de vigtigste interkulturelle kompetencer, som er et skridt fremad i deres bæredygtige og gensidige integration.

Endelig er sektionen Programsretningslinjer, ved hjælp af præsentationen af tidligere erfaringer, læringsudbytter, råd og retningslinjer, en ekstra hjælp og støtte til implementering af denne slags programmer. Derudover kan den hjælpe med at opbygge et netværk for unge peers, hvis mål er at skabe peer-til-peer-forbindelsen, som er gensidig forståelse og viden, langtidsholdbar og et fundamentalt element i en effektiv og bæredygtig integration af unge mennesker. Et netværk som et støttende og velkommende fællesskab.

Individuel interaktiv læring

Her kan du finde brugbare materialer til at lære mere om kernekoncepter som relaterer sig til en bæredygtig og gensidig integration mellem unge mennesker fra forskellige kulturelle baggrunde. Her er hæfter og interaktive materialer om koncepter såsom aktivt medborgerskab, ungdomsempowerment, peer-læring og integration, social og kulturel kapital, peer-mentoring og interkulturelle anliggender. Materialerne er henvendt til unge mennesker, såvel som instruktører, undervisere og facilitatorer, som arbejder med unge mennesker fra forskellige kulturelle og sociale baggrunde.

Peer-til-peer programmetoder

Her kan du finde brugbare aktiviteter og procedurer til at udvikle og implementere et interkulturelt peer-til-peer-program for unge. Det kan bruges på alle stadier af programmet, fra rekruttering af deltagere frem til den faktiske arbejdsfase. Disse materialer er henvendt til instruktører, undervisere og facilitatorer som gerne vil implementere den slags programmer.

Programretningslinjer

Her kan du finde generelle retningslinjer for implementering af interkulturelle peer-til-peer-programmer og netværk for unge, med tips og råd fra erfaringer med tidligere implementerede programmer. Disse materialer er henvendt til instruktører, undervisere og facilitatorer som gerne vil implementere den slags programmer.