Emne

Ungdomsempowerment

Læringsdel

Verdenssundhedsorganisationen definerer “Empowerment” som: 

“processen hvorved folk opnår kontrol over de faktorer og beslutninger som former deres liv. Det er processen hvorved de forøger deres aktiver og attributter og opbygger kapaciteter til at få adgang, partnere, netværk og/eller en stemme, med det formål at opnå kontrol’. 

En af de større diskussioner omkring empowerment har at gøre med definitionen. Begrebet ”empowerment” bliver brugt på tværs af en bred vifte af discipliner, som alle medbringer forskellige fortolkninger. 

Man må anerkende at ’empowerment’ er et multifacetteret begreb og at man må undersøge og tage højde for konteksten hvori det bliver beskrevet. Den generelle definition er ret vag og kan siges at mangle en klar afgrænsning. Mange akademikere og forskere har opstillet definitioner af Empowerment indenfor konteksten af følgende områder: 

  • Politisk empowerment
  • Organisatorisk/Ledelsesempowerment
  • Empowerment i uddannelse
  • Empowerment af minoritets- og udsatte grupper
  • Empowerment i sundhed og samfundspleje

    Beskrivelse af øvelsen

    Når du har læst ovenstående korte tekst om begrebet Empowerment, skal du trække ordene til det rigtige område afhængig af hvad områderne kan indeholde.