Emne

Peer-to-Peer-Uddannelse og Læring

Læringsdel

PEER-LÆRING er et udtryk der lægger vægt på at de lærende har en ligestillet position i processen. Samtidig antyder konceptet at de lærende faktisk lærer af hinanden og bidrager på lige fod til en fælles løsning af en given opgave. Derfor afskaffer peer-learning på en måde den klassiske læringssituation, hvor en part – som regel læreren – er hierarkisk placeret over den anden part – som regel eleven. I peer-læring vil rollerne tværtimod konstant forandre sig. I nogle situationer vil visse peers kunne bidrage mere end andre. I andre situationer er det den anden vej rundt. Udgangspunktet er at alle peers anerkendes som aktive og værdsatte bidragsydere. Peer-to-peer-læringsprocessen kan tolkes som forhold, hvori mennesker i en specifik læringskontekst skiftevis fungerer som givere og modtagere af en given service i form af viden, metoder osv. I det samlede billede opnås en balance mellem at give og modtage, således at den enkelte person i læringskonteksten og fællesskabet spiller begge roller. I andre kontekster er peer-læringsperspektivet blevet defineret som: 

”Peer-læring er defineret som elever, der lærer af og med hinanden både på formelle og uformelle måder” (Boud, D. (2001): “Introduction: Making the Move to Peer Learning”).

Formodningen er at eleverne – de lærende – lærer ved aktivt og systematisk at dele deres idéer, viden og erfaringer gennem læringsaktiviteter med deres peers. Resultatet bliver en gensidigt afhængig og fælles læringsproces på lige fod, hvor følelsesmæssig og social læring er involveret som essentielle aspekter af peer-udvekslingen. På den måde er elementer af medskabelse en del af peer-læringsprocessen, baseret på byggesten såsom: 

      • At bygge på folks evner: alle har forskellige evner og færdigheder.
      • At anerkende alle deltagere som aktiver: ingen deltager bør have særlig autoritet eller tage en lederrolle på sig. 
      • Gensidighed og reciprocitet: målet er at skabe et tovejsforhold – det vil sige gensidigt afhængige og fælles læringspositioner. 

”Peer-læring kan have mange udformninger. Fællesnævneren er at viden deles, men ikke af en instruktør eller en anden autoritetsfigur. Det handler alt sammen om mennesker på det samme niveau der lærer hinanden hvad de ved…”

(What is Peer-to-Peer Learning?). 

På denne made kan vi tale om et horisontalt, ikke-hierarkisk læringsfællesskab – i modsætning til traditionelle læringskontekster der som regel bygger på en vertikal og hierarkisk struktur, baseret på ensidige roller såsom lærere og elever i ulige positioner.
Peer-forhold eller mentor/menteeforhold: det er relevant at udpege en forskel mellem mentor/menteeforholdet og de peer-baserede forhold. Det er indbygget i mentorrollen at mentoren skal være en overordnet, facilitator og instruktør i interaktionen med sin mentee. Mentoren er højere positioneret end mentee’en ifølge funktionens logik. Dette er et slags lærer-elev-forhold – uanset om mentor/mentee-forholdet et etableret mellem unge mennesker på samme alder, på samme uddannelsestrin osv. For at opsummere er mentor/mentee-konstruktionen bygget på en asymmetrisk relation – i modsætning til peer-tilgangen. 

[Udklip fra SUPEER brochuresamlingen om koncepter og metodologier, Booklet 1 “Peer learning in youth work and integration”

Beskrivelse af øvelsen

Hvad er peer-to-peer-læring og hvordan bidrager det til Ungdomsempowerment?