Emne

Intercultural awareness

Læringsdel

 

Menneskelig, Kulturel og Personlig identitet

Hver person bærer tre niveauer af identitet med sig: en menneskelig, en kulturel og en personlig identitet/personlighed. 

Den Menneskelige Identitet: 

Alle mennesker deler universelle træk der er nedarvet gennem de menneskelige gener. Disse universelle træk er: 

  1. Tilhør en gruppe: Mennesker har brug for at tilhøre en gruppe såsom en familie, et samfund eller en nation.
  2. Følelser: Alle mennesker deler følelser såsom kærlighed, frygt, glæde og tristhed.
  3. Verbal kommunikation: Alle mennesker kommunikerer gennem et talt sprog. 
  4. Evne til at lære: Alle mennesker kan søge, akkumulere og dele viden og erfaringer med hinanden. 
  5. Kreative evner: Alle mennesker gennem historien har altid praktiseret og udtrykt sig selv gennem sang, dans, tegning og andre kreative evner. 

 

Den Kulturelle Identitet: Erhvervet og Specifik for gruppen

Kultur er i sin kerne visse mønstre for at tænke, føle og agere som bliver erhvervet ved at vokse op i gruppen og er specifikke for gruppen. En kulturel gruppe kan være så lille som en familie og så stor som en nation. Disse delte mønstre for at tænke, føle og agere giver medlemmerne af gruppen en fælles identitet, en følelse af at høre til og enhed med gruppen. 
Disse delte mønstre for at tænke, føle og agere er forankret i delte værdier, normer og traditioner:

  1. Værdier er handlinger og overbevisninger der værdsat af gruppen. Eksempler på værdier er ”hjælpsomhed” i modsætning til ”respekt” og ”ærlighed”. Det fælles værdisæt skaber en fælles opfattelse af godt og skidt/synd for medlemmer af gruppen. Forskellige kulturelle grupper kan opfatte det samme universelle træk forskelligt. For eksempel er det i nogen kulturer opfattet som dårligt/negativt hvis en mand udtrykker tristhed ved at græde, fordi gråd opfattes som svaghed i modsætning til værdien ”styrke”. 
  2. Normer er de uskrevne regler og forventninger for, hvordan man handler i overensstemmelse med gruppens værdier. Eksempler på normer og traditioner kan være hvordan man opfører sig som mand/kvinde, gæst/vært eller far/søn. 
  3. Traditioner og normer minder meget om hinanden. Dog er traditioner mere relevante i forhold til de uskrevne regler for hvordan gruppen agerer sammen. Eksempler på traditioner kan være hvordan man holder bryllupper og begravelser. 

Personlighed: Nedarvet, erhvervet og specifik for individet

Personlighed er produktet af både ens unikke nedarvede genetiske træk og den erhvervede livserfaring. 

  1. Det unikke personlige genom, såsom at være blevet født som dreng eller pige, rask eller syg har forskellig indflydelse i forskellige kulturer. For eksempel er det i nogle kulturer sværere at blive uafhængig hvis man er født som pige. 
  2. Den unikke livserfaring er påvirket af de kulturelle omgivelser hvori erfaringen opnås. For eksempel spiller det en stor rolle for udviklingen af personligheden om man har mange eller ingen søskende eller om man har megen eller lidt barneleg.

Beskrivelse af øvelsen

Klik og træk hver frase til det rigtige niveau af pyramiden.