Emne

Peer Mentoring

Læringsdel

Mentoring er et struktureret forhold baseret på gensidig tillid der bringer folk sammen. I dette forhold er der en person, Mentoren, som har mere erfaring og yder vejledning, støtte, hjælp og opmuntring til andre personer (en eller flere) Mentee(s), som skal lære bestemte færdigheder. 

Mentorforholdet kan blive skabt i forskellige sammenhænge med forskellige formål: i uddannelsessammenhæng, hvor mentoren støtter mentee’en i at håndtere et svært skolefag som mentoren mestrer; på arbejdspladsen, hvor mentoren vejleder og støtter mentee’en i at udvikle specifikke færdigheder som mentoren allerede har, og så videre.
Ovenstående er alle eksempler på traditionel mentoring, hvor mentoren er en person der har erfaring i et specifikt felt, ofte en voksen, der støtter, vejleder og hjælper en nyankommen person til feltet, ofte en yngre person, der gerne vil eller har brug for at lære noget indenfor feltet.
Det særlige ved Peer-Mentoring er at forholdet er mellem to personer der har omtrent den samme alder og at selvom mentoringen har de samme karaktertræk, såsom tillid, vejledning, støtte og opmuntring, er det ikke kun baseret på akademiske resultater og tilegnelse af færdigheder, men på at opbygge et forhold som både mentoren og mentee’en vil drage nytte af. I denne type mentoring er mentoren den, der hjælper, støtter og vejleder mentee’en i at håndtere noget som mentoren allerede har været igennem. 

 • Fordelene for mentee’en er: 
  • Større selveffektivitet
  • Forbedrede sociale færdigheder
  • Større følelse af forbindelse til peeren 
  • beslutningstagningsevner
  • Større selvtillid 
  • at modtage nye perspektiver; 
 • Fordelene for mentoren er: 
  • bedre begrundelsesevne
  • konflikthåndteringsfærdigheder
  • selvtillid
  • empati
  • tålmodighed
  • organisatoriske færdigheder; 
 • Der er også nogle fordele der kommer begge til gode, såsom: 
  • Forbedrede sociale færdigheder
  • udvidede personlige netværk
  • personlig vækst
  • bedre kommunikationsevner

På den måde er en mentor en ven, men også en ledsager og en coach der støtter, rådgiver, hjælper, vejleder og opmuntrer ved at være en positiv rollemodel og én at tale med; en Mentor er en resurse for nye idéer, muligheder og oplevelser, en daglig positiv støtte. 

Bibliografi: 

  Beskrivelse af øvelsen

  Når du har læst den korte tekst om mentoring, skal du trække ordene til det rigtige område afhængig af hvem der får gavn: Mentor – mentee – begge