Session 1 – At fremme kulturforståelse

Projektets fase

Arbejdsfase

Mål

Introduktion til kultur som:

 1. manifestationer
 2. relationer: værdier, normer

Settings

Brainstorm, præsentation, gruppearbejde og refleksion

Varighed: 60-90 min. afhængig af antallet af deltagere

Læringsudbytte

Forståelse for kultur og dens grundelementer

Aktiviteter

1. Indledning (15-20 min.)

Brainstorm i plenum:

 1. Instruktøren skriver på white/smartboard:
 2. Instruktøren spørger deltagerne: ”Hvad tænker I når I hører ordet ”kultur”?”
 3. Instruktøren understøtter brainstormen ved at skrive et relevant ord, fx musik, mad
 4. Deltagerne skriver på tavlen. (Deltagerne får lov til at skrive lige hvad de synes er relevant uden indgriben fra instruktøren.)

 

2. Definition (45 min.)

Kulturelle manifestationer

1. Gruppediskussioner á 4-6 deltagere: ”Hvilke af disse kulturelle elementer er sjove/gode/spændende at lære om andre kulturer?”

  • Instruktøren guider og engagerer deltagerne i at finde kulturelle elementer fra brainstormen ved at give eksempler, fx sprog, musik osv.
  • Deltagerne oplister relevante ord, fx sprog, kunst, musik, dans, mad, mode, trossystemer, traditioner osv.

2. Forhold, værdier og normer

  •  Værdier: Den ideelle og ønskværdige opførsel i gruppen. Fx loyalitet, ærlighed, respekt og kærlighed.
  •  Relationer og normer: Gruppens delte regler for at opføre sig i overensstemmelse med gruppens værdier, fx at give sit sæde i bussen til en ældre person.

(Instruktøren engagerer deltagerne i at finde andre eksempler på normer og traditioner fra brainstormen.)

 

Opsamling (15. min)

Instruktøren vejleder deltagerne i at formulere en simpel definition af kultur som:

 • manifestationer af den kulturelle gruppe
 • sociale relationer, roller og normer baseret på den kulturelle gruppes værdier