Session 2 – At fremme holdånd og plads til den enkelte

Projektets fase

Arbejdsfase

Mål

Forståelse af kultur som ét af tre elementer ved vores unikke individuelle identitet og vores gruppeidentitet:

 • Universel
 • Begrænset til gruppen/kulturel
 • Individuel

Settings

Brainstorm, præsentation og gruppearbejde

Læringsudbytte

 • At anerkende alle deltagere som én ung gruppe, uanset kulturel baggrund
 • At anerkende hver enkelt deltager som et unikt ungt individ med unik livserfaring, uanset kulturel baggrund

Aktiviteter

1. Indledning (10-15 min.)

Gruppediskussion, 6-8 deltagere:

 1. Introduktion:
  Kultur er et af tre niveauer der er med til at forme hvordan vi tænker og handler:

  1. Det universelle niveau. Vi taler for eksempel alle sammen et sprog.
  2. Det kulturelle/multikulturelle niveau. For eksempel praktiserer og følger vi alle visse normer i vores relationer.
  3. Det personlige niveau: Vi har for eksempel hver vores eget fingeraftryk.

Find andre eksempler på de tre niveauer.”

(Instruktøren holder opsyn med grupperne og hjælper ved at tilbyde eksempler.)

 

2. Præsentation (45. min.)

 1. Inddel white/smartboardet i tre kolonner og skriv følgende:
  1. Iboende universel menneskelig natur:
   1. Et behov for at være sammen med andre
   2. At føle kærlighed, glæde, frygt, vrede osv.
   3. Evne til at skabe, lære og kommunikere gennem et meget komplekst kodesystem (sprog)
   4. Nysgerrighed efter at forstå og kommunikere om vores liv og vores omgivelser/univers
  2. Tillært gruppekultur
  3. Individuel personlighed:
   1. Individets nedarvede fysiske træk, fx øjenfarve
   2. Individets tillærte livserfaring i en eller forskellige kulturer

 

3. Opsamling (10-15 min.)

Gruppearbejde:

 1. ”Reflekter over og find eksempler på hvordan kultur regulerer både vores sociale menneskelige natur og vores individuelle personligheder.”
 2. ”Del dine refleksioner med din gruppe.”