Konflikthåndtering – Stoleleg

Projektets fase

Arbejdsfase

Mål

 • At reflektere over ens egen og gruppens adfærd
 • At forstå konflikters dynamikker

Settings

 • Et lokale der er stort nok til at bevæge sig i
 • Lige så mange stole som der er deltagere

Læringsudbytte

 • Styrker kommunikationsevner
 • Styrker refleksionsevner
 • fremmer selvindsigt

Aktiviteter

At bygge 3 grupper

Atomer og molekyler:

Deltagerne bevæger sig rundt i rummet – instruktøren siger et tal: 5!

Deltagerne former grupper á 5

 

Tavs aktion

Grupperne modtager hver deres ordre:

Første gruppe: Stil alle stolene i lokalet i en cirkel så hurtigt som muligt.

Anden gruppe: Stil alle stolene i lokalet foran døren så hurtigt som muligt.

Tredje gruppe: Stil alle stolene i et hjørne af lokalet så hurtigt som muligt.

Uden at tale med hinanden

 

Feedback og refleksion

Plenum: Reflekter over og diskuter følgende spørgsmål:

 • Hvad lagde du mærke til, hvad skete der?
 • Hvordan var reaktionerne og interaktionerne?
 • Var der nogen konflikter?
 • Havde du ikke-verbale samtaler med andre?