Seks-trinproblemløsning – Rollespil

Projektets fase

Arbejdsfase – Ikke-Voldelig Kommunikation/Konflikthåndtering

Mål

  • At orientere deltagerne imod en struktureret måde at løse interpersonlige konflikter på

Settings

  • Gruppestørrelse: Fra 5 til 20
  • 2 frivillige (til rollespillet)

Læringsudbytte

  • Ikke-voldelige alternativer til konfliktløsning
  • Problemløsningsfærdigheder
  • Ikke-voldelige kommunikationsfærdigheder

Aktiviteter

Forberedelse

Der skal udvælges to frivillige blandt deltagerne til at rollespille en konflikt (et skænderi omkring en bog, film, sang; en kontrovers over et outfit; en konflikt over et varmt emne…). Det er vigtigt at de to ”skuespillere” ikke finder frem til en løsning.

 

Implementering

Når rollespillet er slut, begynder instruktøren problemløsningens seks trin ved at stille dem nogle spørgsmål.

 

Identificer behov

Spørgsmål 1. Hvad er det I har brug for/vil have?

Dette spørgsmål rettes mod de to ”skuespillere”; de bør svare uden at anklage/bebrejde hinanden.

 

Definer problemet

Spørgsmål 2. Hvordan ser I problemet?

Dette spørgsmål rettes mod hele deltagergruppen; gruppen kan hjælpe med at give et svar baseret på behovene hos de to personer i konflikt, uden at bebrejde den ene eller den anden. De to ”skuespillere” skal kunne erklære sig enige i definitionen af problemet.

 

Brainstorm om mulige løsninger

Spørgsmål 3. Hvem kan finde på en måde at løse dette problem på?

Dette spørgsmål rettes mod hele gruppen af deltagere; enhver kan komme med en mulig løsning; formålet med dette trin er at indsamle så mange løsninger som muligt. Løsningerne bør skrives ned.

 

Evaluering af løsningerne

Spørgsmål 4. Ville I være glade for denne løsning?

Dette spørgsmål rettes mod de to ”skuespillere”. De to ”skuespillere” bedes gennemgå listen af mulige løsninger og forklare hvilke de finder acceptable og hvile de ikke gør.

 

Beslutning om løsning

Spørgsmål 5. Er I begge to enige i løsningen? Er problemet løst?

Dette spørgsmål rettes mod de to ”skuespillere”; Vær sikker på at begge parter erklærer sig enige og anerkend deres indsats for at hjælpe med at finde frem til en løsning.

 

Tjek løsningen

Giv gruppen 10 minutter til at snakke om den valgte løsning, hvorvidt den virkelig løser problemet, om alle er enige om løsningen.

(Eventuelt) Opdel deltagerne i grupper á fire personer til at rollespille løsningen i andre situationer.

 

Brainstorm

Afslut aktiviteten med at reflektere over vores reaktioner på hinanden når der er forskelle mellem os og vigtigheden af at lede efter fredelige løsninger i stedet for at bebrejde andre. Fokuser på vigtigheden af samarbejde og fredelig konflikthåndtering og ikke-voldelig kommunikation.

 

KILDE

Tilpasset fra:   Learning to Live Together – An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education, Interfaith Council on Ethics Education for Children, Global Network of Religions for Children, Arigatou Foundation, UNICEF, UNESCO