Effektiv kommunikation – træningsaktivitet

Projektets fase

Arbejdsfase/kommunikationsevner/ikke-voldelig kommunikation

Mål

 • At gøre deltagerne bevidste om de forskellige kommunikationsstilarter og de relaterede fordele og ulemper
 • At udvikle en kommunikationsbrug der er baseret på respekt for andre og sig selv
 • At fremhæve vigtigheden af at forebygge konflikter gennem brugen af de rette kommunikationsmetoder

Settings

 • Gruppestørrelse: fra 3 til 30
 • Varighed: 2 timer
 • Materialer: PowerPoint-præsentation, blankt papir, kuglepenne

Læringsudbytte

 • Ikke-voldelige og respektfulde kommunikationsevner
 • Bevidsthed om forskellige kommunikationsstilarter
 • Forbedring af de mellemmenneskelige forhold
 • Viden om en bedre måde at kommunikere på for at undgå konflikter

Aktiviteter

Trin 1.

Instruktøren præsenterer de 3 forskellige kommunikationsstilarter, beskriver verbale og ikke-verbale udtryksformer og fordelene/ulemperne ved at forebygge konflikter.

Sessionen bør præsenteres ved hjælp af PowerPoint eller en anden slags visuel support med referencer til hverdagseksempler.

 

Trin 2.

Efter præsentationen deler instruktørerne deltagerne op i små grupper, og giver hver gruppe et arbejdspapir der skal udfyldes. Arbejdspapiret skal indeholde:

 • En kort beskrivelse af mulige situationer tæt på deltagernes liv, helst tilpasset til deres interesser og behov (fx ”Din ven er lige ankommet til middag hjemme hos dig, en time forsinket. Vedkommende ringede ikke på forhånd for at sige at vedkommende blev forsinket. Du siger til vedkommende: …”)
 • En tabel med de 3 kommunikationsstilarter (passiv, aggressiv, assertiv) på 3 forskellige linjer, og en kolonne til højre som skal udfyldes med konsekvenserne af hvert svar.

 

Trin 3.

Hver gruppe analyserer situationen og udvikler den i overensstemmelse med hver af kommunikationsstilarterne og analyserer dens konsekvenser.

 

Trin 4.

Gruppen opfører en af situationerne, og alle assistenterne diskuterer de sandsynlige konsekvenser.

 

Refleksion og evaluering

Aktiviteten hjælper med at tænke over en mere effektiv mellemmenneskelig kommunikationsstil der derudover også bidrager til personlig velvære, fordi en person der ved hvordan man udtrykker sine behov og meninger på en respektfuld møde styrker sin selvtillid og forbedrer sine mellemmenneskelige forhold.

 

KILDE

Tilpasset fra:   Social Skills Training – Methodological Guide, Association of Learning “Mind the Gap”