Forventningsafstemning – empowering spørgsmål

Projektets fase

Præfase

Mål

 • At invitere folk til at undre sig, tænke over, åbne, lægge mærke til, opdage hvordan dette projekt kan empower dem
 • Skabe forbindelse til deltagernes behov og ønsker
 • tage højde for nye perspektiver

Settings

 • Grupper af 6 eller flere
 • Tid: 15 – 30 minutter
 • Materialer: papir med eksempler på spørgsmål om empowerment på flipover og papir til hver gruppe

Læringsudbytte

 • Refleksion over empowerment
 • Forståelse af ens egne mål og få andres perspektiver

Aktiviteter

Forberedelse

Trin 1: Instruktører forbereder uddelingsmaterialer (uddelingsklarificering) med startspørgsmål (eksempler på spørgsmål er givne men udvælgelse skal foretages af instruktøren)

Trin 2: efter Trin 1, split deltagerne i grupper på 3.

 

Implementering

Trin 1: Instruktøren introducerer konceptet om empowerment.

Trin 2: Giv uddelingsmaterialet til hver deltager og lad dem læse spørgsmålene

Trin 3: I en åben, men vejledt samtale, få grupperne til at diskutere spørgsmålene og skrive nøgleord ned

Trin 4: Få én person fra hver gruppe til at præsentere deres gruppes nøgleord med flipoveren. Tape dem op ved siden af hinanden på tavlen

 

Refleksioner

Instruktøren leder en diskussion for at skabe en kollektiv forståelse af empowerment og hvad man vil gøre i løbet af projektet for at styrke det. Diskussionsspørgsmål:

 • Hvad har grupperne til fælles på tværs af hinanden?
 • Hvilke nye perspektiver har du fået kendskab til?
 • Hvordan kan vi samarbejde for at styrke selv-empowerment?

 

Kommentarer

 • Eftersom det her er et stort og konceptuelt emne, bør instruktøren aktivt deltage ved at vejlede deltagerne. Det er vigtigt at facilitere en samtale og sikre at alles mening bliver hørt.