Hvor står du?

Projektets fase

Præfase

Mål

 • At stimulere diskussioner og idéer om specifikke emner og relaterede problematikker
 • At empower deltagerne omkring de diskuterede emner
 • At stimulere kritisk tænkning hos deltagerne

Settings

 • Deltagere: Fra 5 til 10 per gruppe
 • Mere end ét rum, afhængig af antallet af grupper
 • Flipovers (en per gruppe)
 • To skilte (”ja” og ”nej”) sat fast på modsatte vægge i hvert rum
 • Tid: Fra 30 til 60 minutter (afhængig af antallet af udsagn)

Læringsudbytte

 • Stimulerede deltagerne omkring problematikkerne/emnerne
 • Styrkede deltagernes kritiske tænkning,
 • Indsamlede forskellige argumenter og konfronterede forskellige meninger

Aktiviteter

Forberedelse

Instruktørerne/koordinatorerne forbereder et antal udsagn (5-10) der vedrører forskellige aspekter af de emner/problematikker de gerne vil have at deltagerne begynder at tænke over og skriver dem på flipovers (ét per ark)

Så forbereder instruktørerne et rum for hver gruppe ved at stille flipoveren i rummet og de to Ja- og Nej-skilte i hver sin ende af lokalet.

 

Trin 1.

Instruktørerne deler deltagerne op i små grupper (5 til 10 per gruppe), viser én gruppe til rette i hvert rum og forklarer øvelsen til deltagerne.

 

Trin 2.

Instruktøren præsenterer udsagnene til den enkelte gruppe og deltagerne går til ”ja”-væggen eller ”nej”-væggen afhængig af deres enig- eller uenighed med det præsenterede udsagn. Alle skal vælge en væg, ingen må stå i midten.

 

Trin 3.

Når alle har taget stilling, begynder de at forklare hvorfor de er (u)enige i udsagnet. Alle er frie til at skifte side af rummet under en andens forklaring hvis de føler sig overbevist af en andens argument.
Det er ikke målet med øvelsen at opnå konsensus i denne fase. Derfor er det op til instruktøren at afgøre hvornår det er et godt tidspunkt at skifte emne og bevæge sig videre til det næste udsagn.

 

Trin 4.

Gennemgå alle udsagnene med samme fremgangsmåde.
Når alle udsagnene er blevet diskuteret, kan instruktørerne eventuelt spørge deltagerne hvordan de har det og give plads til at løse mulige uafklarede problemer.

 

Konklusion

Afslutningsvis, fordi grupperne sandsynligvis ikke er nået til generel enighed, ville det være godt hvis instruktøren stillede nogle spørgsmål, såsom:

 • Hvorfor var det så svært at nå til enighed om visse udsagn? Hvorfor var det lettere med andre?
 • Har deltagerne stærkere holdninger omkring visse udsagn/emner end andre? Hvorfor?
 • Er der noget som folk ønsker at bruge mere tid på at udveksle idéer om?

 

Refleksioner

Tips til at designe udsagnene:

 • Instruktørholdet bør fokusere på hvad der er vigtige spørgsmål omkring et specifikt emne og udvælge en liste af sager der skal diskuteres
 • Når sagerne er udvalgt, bør holdet fokusere på at finde frem til de (to modstridende) ekstreme holdninger man kan have om hver sag
 • Til sidst formulere et udsagn per sag der formulerer en relativt ekstrem holdning i ord (udsagn ikke for oplagte og ikke for ekstreme, det er bedre at undgå formuleringer som ”måske” og ”en del” osv.)

 

KILDE

Tilpasset fra:  Intercultural Learning T-Kit No.4, Council of Europe and European Commission, November 2000